U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

KidsCover zal binnen de garantietermijn van twee jaar gebreken aan producten als gevolg van materiaal-, constructie- en/of fabricagefouten kosteloos herstellen, het product vervangen of defecte onderdelen van het product vervangen, zulks ter beoordeling aan KidsCover.

 De garantietermijn begint op de dag van aankoop en kan alleen worden verleend na overlegging van het aankoopbewijs van het product. Op het aankoopbewijs moet de aankoopdatum en de naam van de dealer zijn vermeld. De garantie wordt verleend in het land van aankoop en in overeenstemming met de plaatselijk geldende wetgeving.

Wilt u aanspraak maken op de garantie, neem dan contact op met uw dealer. KidsCover garantie vervalt indien er aan het product ondeugdelijke wijzigingen of reparaties zijn aangebracht of wanneer het product anders dan voor normaal gebruik is aangewend.